Aktualności

Stowarzyszenie

Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców

 

   Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 8 w dniu 19.06.2019 delegacja ze Stowarzyszenia ORK w składzie:J.Duluk, K.Niewęgłowski, S.Lasota uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018/2019. oraz zakończenia działalności, po 20 latach istnienia,Gimnazjum nr4 im.Aleksandra Kamińskiego.

  Sztandar Gimnazjum uroczyście został odprowadzony celem umieszczenia w gablocie na widocznym miejscu.

   Po wręczeniu wielu nagród i dyplomów od Prezydenta Miasta Legionowo, Komitetu Rodzicielskiego i Dyrekcji Szkoły odbyła się część artystyczna, po której wiele wzruszeń udzieliło się Pani Dyrektor i przybyłym gościom.Na dowód , że tam byliśmy poniżej kilka zdjęć. 

Zdjęcia ze spotkania noworocznego członków SORK;- gen.bryg. Zenona Poznańskiego i płk Andrzeja Pendzla w kole nr 24 Stowarzyszenia Saperów Polskich im. 1Batalionu Saperów w dniu 18.01.2019 roku w Pułtusku.Spotkanie prowadził Prezes Koła nr 24 Pan gen.bryg.Bogusław Bębenek.

Zdjęcia z przebiegu obchodów 75 Rocznicy Bitwy pod Lenino

 

W przededniu Święta 75 rocznicy bitwy pod Lenino w dniu 11 pażdziernika, nasze Stowarzyszenie zorganizowało uroczystości upamiętniające żołnierzy kościuszkowców uczestników tej bitwy.

Członkowie stowarzyszenia i przybyli goście i kombatant Pan Skrzypek uczestnik tej bitwy złożyli kwiaty przy pomniku Kościuszkowca w Warszawie.

 W dalszej części obchodów delegacje uczestników tego Święta złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamięci żołnierzy kościuszkowców w parku kościuszkowców w Legionowie, a następnie posadzono kilkadziesiąt drzewek, a godzinach wieczornych uczestniczyliśmy  w kościele garnizonowym na mszy św. podczas  której homilię wygłosił ks.płk Zenon Pawelak.

Poniżej migawki z przebiegu tych uroczystości.


  TAK OBCHODZONO ROCZNICĘ BITWY POD LENINO W 2011 ROKU

     Obchody  75 rocznicy powstania 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki     Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców zorganizowała w dn.18-20 maja2018 roku obchody 75 rocznicy powstania 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. W ramach obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości dokonano również odsłonięcia Alei Pamięci Jednostek Wojskowych, które stacjonowały w Legionowie od 1918 roku oraz kamienia pamięci poświęconego Kościuszkowcom.

     Obchody rozpoczęły się 18 maja o godz. 10.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie zgromadziła się liczna rodzina Kościuszkowska, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, młodzież szkolna, harcerze i mieszkańcy. Reprezentowane były poczty sztandarowe na czele z historycznym sztandarem 1 DP im. T. Kościuszki.


AKTUALNOŚCI

Wszelkie ciekawostki i aktualnosci przesylaj na adres aktualnosci@sork.pl30-03-2018r-

została uruchomiona nowa strona internetowa.

Październik 2017:

Zarząd Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców z przykrością zawiadamia, że w dniu 19 października 2017 roku odszedł z naszego grona nasz serdeczny kolega i przyjaciel gen. broni Andrzej Tyszkiewicz - wieloletni dowódca 1 pz i szef sztabu 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. T. Kościuszki.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele Najświętszego Serca Jezusa w Starej Miłosnej ul. Borkowska 1 w dniu 27 października 2017 o godz. 11:00.

Członkowie SORK składają kondolencje i przekazują wyrazy współczucia pogrążonej w żalu Żonie i Rodzinie.


Luty 2017:

Złote Gody

W dniu 18 lutego 2017 roku w Sali Ślubów Urzędu Miasta prezydent Roman Smogorzewski złożył życzenia dwunastu parom obchodzącym jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.

Wśród świętujących par byli członkowie naszej organizacji: Andrzej Pendzel z żoną Wandą i Ryszard Kowalczyk z żoną Martą.

Jubilaci odnowili przysięgi małżeńskie, Prezydent udekorował świętujące pary medalami

„Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Były dyplomy, kwiaty upominki i gratulacje. Uroczysty nastrój udzielił się również zgromadzonym rodzinom, przyjaciołom i kolegom.

Obszerny materiał zdjęciowy znajduje się na stronie Legionowo Porusza.

https://www.facebook.com/pg/LegionowoPorusza/photos/?tab=album&album_id=819729794831887

Zapraszamy również do naszej galerii zdjęć.


Styczeń 2017:

43 rocznica wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy

W dniu 17 stycznia 2017 roku w 43 rocznicę wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy nasi koledzy:

płk Kazimierz Niewęgłowski i płk Jan Duluk złożyli kwiaty pod pomnikiem Kościuszkowca

w Warszawie.Grudzień 2016 r


Spotkanie wigilijne w szkole podstawowej nr 8

Połączyła nas historia, długoletnia współpraca, szacunek i prawda o żołnierzach

1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W dniu 20 grudnia 2016 roku na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie przedstawiciele Zarządu SORK wzięli udział we wspólnym spotkaniu opłatkowym z sympatykami Szkoły, władz miasta i społeczeństwa. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Prezydent Miasta – Roman Smogorzewski, przedstawiciele zaprzyjaźnionych parafii: ksiądz proboszcz płk Zenon Pawelak, ksiądz wikariusz Andrzej Sulej, ksiądz proboszcz Tomasz Chciałowski, ksiądz wikariusz Piotr Domański, radny miasta Legionowa Józef Dziedzic, i inni zaproszeni goście.

Po złożeniu wzajemnych, serdecznych życzeń i przełamaniu się opłatkiem, wystąpił chór złożony

z Pań i Panów nauczycieli, który wykonał kilka najpiękniejszych kolęd.

Uroczystość zakończyła tradycyjna wieczerza wigilijna.Spotkanie opłatkowe

Nadchodzące obchody Świąt Bożego Narodzenia stwarzają okazję do rozlicznych spotkań w gronie najbliższych kolegów, przyjaciół oraz rodzin. Jak każdego roku w dniu 8 grudnia 2016 roku

w restauracji „Andara” spotkali się członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Kościuszkowska.

Spotkanie zaczęło się wspólną modlitwą z udziałem księdza ppor Mateusza Korpaka z kościoła garnizonowego w Legionowie oraz przedstawicieli władz miasta, powiatu i Zarządu Stowarzyszenia.

Po przełamaniu opłatkiem przy cichych rytmach najpiękniejszych kolęd polskich członkowie stowarzyszenia w miłej i sympatycznej atmosferze przekazali kolegom i ich rodzinom życzenia świąteczne i noworoczne.


Listopad 2016 r


Mural

W dniu 10 listopada 2016 roku w Legionowie dokonano uroczystego otwarcia historycznego muralu poświęconego 1050 - leciu chwały Oręża Polskiego. Cieszy nas fakt umieszczenia na muralu wzmianki o istnieniu i stacjonowaniu na terenie Legionowa Jednostek 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki.


Październik 2016 r


Ostatnie pożegnanie

W dniu 12 października 2016 roku w wieku 64 lat odszedł na wieczną wartę mjr Wiesław Karnasiewicz, przyjaciel i kolega, członek zarządu Naszego Stowarzyszenia pełniący funkcję sekretarza.

Jest nam smutno i będzie nam go bardzo brakowało. Cześć Jego pamięci.


Obchody Święta 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie

W dniu 12 października 2016 roku w 73 rocznicę bitwy stoczonej nieopodal wsi Lenino na Białorusi pomiędzy radziecką 33 Armią i walczącą w jej składzie polską 1 Dywizją Zmechanizowaną

im. Tadeusza Kościuszki a Wehrmachtem, członkowie naszego stowarzyszenia uczcili pamięć 510 poległych, 1776 rannych i 622 zaginionych żołnierzy naszej Dywizji poprzez złożenie kwiatów zarówno pod pomnikiem Kościuszkowca w Warszawie, jak i przy kamieniu upamiętniającym pamięć Jednostek Wojskowych stacjonujących po II Wojnie Świtowej na terenie Legionowa.

Po uroczystościach złożenia kwiatów Ksiądz Proboszcz Zygmunt Pawelak w Kościele Garnizonowym koncelebrował Mszę Świętą upamiętniającą ofiary bitwy.

Zapraszamy do galerii zdjęć.


Czerwiec 2016 r.

Realizując jeden z celów naszego Stowarzyszenia - wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia, płk Stefan Lasota zorganizował w dniu 15.06.2016 r. wycieczkę do Maciejowic i Dęblina. W imprezie wzięło udział 31 uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie wraz z opiekunami oraz czternastoosobowa delegacja SORK. Szczególnie interesujący był pobyt w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie uczestnicy wycieczki mieli okazję zapoznać się z elementami bazy szkoleniowej pilotów i kontrolerów lotów oraz zwiedzić Muzeum Sił Powietrznych. Kustosz Muzeum w interesujący sposób przedstawił historię lotnictwa wojskowego i Szkoły Orląt, a następnie zaprosił na plac, gdzie zgromadzono samoloty będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych od początku istnienia lotnictwa. Pobyt w WSOSP zakończono wspólnym zdjęciem pod pomnikiem ,,Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt".

14 czerwca 2016 r. 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia pozytywnie oceniło pracę Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r. oraz przyjęło sprawozdania z działalności Stowarzyszenia  za rok 2015.

Marzec 2016 r. Pod patronatem Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców w Szkole Podstawowej Nr 8 w Legionowie został zorganizowany Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Festiwal został przeprowadzony w dwóch etapach. Etap pierwszy odbył się w dniach 9-10. 03. 2016 r. i miał na celu przeprowadzenie kwalifikacji do finału festiwalu. Etap drugi odbył się 21. 03. 2016 r. z udziałem licznie zgromadzonej młodzieży w hali gimnastycznej szkoły. Przybyła również delegacja SORK z gen. bryg. Z. Poznańskim, płk S. Lasotą, płk A. Pędzlem i płk St. Samcem. Jury festiwalu z ramienia SORK przewodniczył ppłk dr T. Foremski. Finał festiwalu został przeprowadzony w dwóch kategoriach. W kategorii solistów I miejsce wyśpiewał Patryk Mastalerz wykonując piosenkę ,,Dziewczyna z granatem w ręce", a w kategorii grup wokalnych Hanna Pisarska i Natalia Pająk - piosenka ,,Szara piechota". Dyplomy i nagrody zwycięzcom i laureatom wręczył Wiceprezes SORK gen. bryg. Z. Poznański.

17 marca 2016 r. Odbyło się spotkanie Wielkanocne Członków Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyli byli dowódcy 1WDZ oraz  przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu Legionowo. Życzenia świąteczne złożył Prezes Zarządu gen. dyw. Piotr Czerwiński. Uczestnicy spotkania podzielili się jajkiem poświęconym przez kapelana garnizonu Legionowo ks. płk. Zenona Pawelaka.

6 lutego 2016 r.  W sali ślubów legionowskiego Ratusza Prezydent Miasta Legionowo uhonorował pary małżeńskie za ich długoletnie pożycie małżeńskie. Wśród dostojnych Jubilatów była "Nasza Kościuszkowska Rodzina", Państwo Jadwiga i Stanisław Aszklarowie, obchodzący "Złote Gody". W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia.

12 stycznia 2016 r. W Oddziale Legionowo wybrano nowe władze Oddziału. Prezesem Zarządu został płk Kazimierz Niewęgłowski, Wiceprezesem ppłk Tadeusz Foremski a Skarbnikiem Oddziału płk Lech Wójciak. Zebranie pozytywnie oceniło ustępujący Zarząd oraz działalność Oddziału na terenie miasta Legionowo i powiatu legionowskiego.

16 grudnia 2015 r. Odbyło się spotkanie Wigilijne, w którym oprócz członków i sympatyków Stowarzyszenia uczestniczyły władze samorządowe Miasta Legionowo i powiatu legionowskiego. Po odczytaniu przez Prezydenta Miasta Legionowo Roman Smogorzewskiego Ewangelii wg św. Łukasza o Narodzeniu Jezusa Ks. płk Zenon Pawelak pobłogosławił opłatki, którymi podzielili się uczestnicy spotkania. Prezes Zarządu Stowarzyszenia gen. dyw. Piotr Czerwiński dokonał podsumowania działalności Stowarzyszenia w 2015 r. oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

6 lipca  2015 r. w Surażu na Podlasiu, odszedł na wieczną służbę, najstarszy z żyjących dotąd żołnierzy kościuszkowców, honorowy członek Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, kpt. Antoni Jabłoński. Odszedł tuż przed, przypadającymi 23 sierpnia, 97 urodzinami. Pan Antoni, jako jeden z nielicznych,  przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Berlina.

8 maja 2015 r. w miejscowości Podgaje  w Gminie Okonek i Złotowie odbyły się uroczystości związane z 70 rocznicą zakończenia II wojny światowej. W uroczystościach oprócz mieszkańców, władz samorządowych i instytucji  powiatu złotowskiego uczestniczyły delegacje: 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, ZŻWP w Ciechanowie, młodzieży szkolnej z Legionowa, Komornicy, Wieliszewa, Kielc i Warszawy. Podczas uroczystości w sposób szczególny uczczono pamięć bestialsko zamordowanych przez hitlerowców w Podgajach żołnierzy 3pp 1DP im. T. Kościuszki.

11 grudnia 2014 r. W Centrum Gastronomicznym Andara  w Legionowie odbyła się II część Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców. Dotychczasowy Prezes kol. gen. bryg. Zenon Poznański ponownie potwierdził rezygnację z funkcji. W swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu Zarządowi za zaangażowanie i trud włożony w okresie mijającej kadencji. Nowym Prezesem Zarządu został kol. gen. dyw. Piotr Czerwiński a Wiceprezesami koledzy: gen. bryg. Zenon Poznański, płk Jan Duluk, płk Józef Dziedzic, płk Kazimierz Niewęgłowski. Sekretarzem na kolejną kadencję został mjr Wiesław Karnasiewicz a Skarbnikiem płk Stefan Lasota. Zebranie wybrało również Komisję Rewizyjną w składzie; płk Andrzej Pendzel (przewodniczący) płk Stanisław Aszklar i płk Stanisław Samiec. Po zebraniu na spotkaniu opłatkowym z udziałem Prezydenta m. Legionowa p. Romana Smogorzewskiego i kapelana garnizonu ks. płk Zenona Pawelaka uczestnicy złożyli sobie życzenia Świąteczne i Noworoczne.               

71 rocznica bitwy pod Lenino. Być jak Kościuszkowiec! Właśnie takie hasło przyświeca uczniom Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie, którzy pamiętają o swoim patronie Biorą oni udział w obchodach święta 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. T. Kościuszki, zapraszają znakomitych gości, kontynuują współpracę ze Stowarzyszeniem „Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców”. Kościuszkowiec jest żołnierzem, którego wyróżnia odwaga, patriotyzm i odpowiedzialność. Te cechy charakteru podkreślali oficerowie, którzy przygotowali dla naszych uczniów cykl zajęć związanych z patronem szkoły. To oni, w scenerii Muzeum Historycznego, najlepiej mogli opowiedzieć o tym, czym tak naprawdę wsławili się Kościuszkowcy. W galowych mundurach oficerowie prezentowali się dostojnie. Najmłodszych uczniów interesował przede wszystkim ubiór żołnierza, a szczególnie jego czapka. Starsi natomiast z zainteresowaniem słuchali wojskowych anegdot i opowieści. Dobrze, że nasz patron żyje nie tylko w historycznych przekazach. Spotkania z Kościuszkowcami dzisiaj wzbudzają dużo więcej emocji i zainteresowania.

10 sierpnia 2014 r. Udział delegacji SORK w uroczystościach związanych z 69 rocznicą bitwy pod Studziankami

24 czerwca 2014 r.  Podróż historyczna w rejon walk pod Magnuszewem z udziałem uczniów SP nr 8 w Legionowie im. 1WDZ.   

14 maja 2014 r. W Filii Muzeum Historycznego w Legionowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z pracy Zarządu oraz  sprawozdanie finansowe za rok 2013. Zgromadzeni postanowili zdjąć z porządku obrad punkty dotyczące wyboru Zarządu SORK z powodu niskiej frekwencji.

9 maja 2014 r. Delegacja SORK oraz ZŻWP z Ciechanowa wzięła udział w uroczystościach zorganizowanych przez władze samorządowe Powiatu Złotowskiego oraz Gminy Okonek w m. Podgaje, gdzie bestialsko zostali zamordowani żołnierze 3pz podczas walk o Wał Pomorski.KRONIKAStowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców

Ilustrowany zapis kronikarski rozpoczęty piórem kol. Jerzego Kujawy przy redakcyjnym i edytorskim wsparciu ogółu członków

Legionowo - styczeń 2011

21 stycznia 2011 W Klubie Garnizonowym 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców. 16 uczestniczących w nim byłych żołnierzy zdecydowało urzeczywistnić ideę powołania do życia kościuszkowskiej rodziny, skupiającej organizacyjnie wszystkich chętnych, którym w dywizji dane było służyć lub pracować.  W serdecznej ale wielce rzeczowej dyskusji sprawnie prowadzonej przez kol. mjr Wiesława Karnasiewicza wypracowano i przyjęto statutowe założenia Stowarzyszenia podejmując decyzję o rejestracji środowiskowej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przeprowadzenie tego procesu powierzono Komitetowi Założycielskiemu w składzie: gen. bryg. Zenon Poznański, płk Stefan Lasota, płk Andrzej Pendzel, ppłk Andrzej Karski, mjr Wiesław Karnasiewicz.

Komitet Założycielski Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców poinformował członków założycieli o przebiegu procesu rejestracji przez XIV Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Przedłożono min. Postanowienie Sądu o konieczności dokonania uzupełnień w Statucie Stowarzyszenia, stanowiących drobne formalne utrudnienie dla dokonania rejestracji. Propozycję dokonania wymaganych korekt przedstawił kol. płk Stanisław Aszklar

Strona redeagowana przez Zarząd Stowarzyszenia


© Wszelkie prawa zastrzerzone.