Kontakt

Stowarzyszenie

Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców

Zachęcamy do kontaktu

 

 

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców

Aleja Sybiraków 23, 05-119 Legionowo

 

Kontakt e-mail z Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia

biuro@sork.pl

 

Telefony do Członków Zarządu Stowarzyszenia

 

Prezes Zarządu gen. dyw. Piotr Czerwiński: 664 774 086

Wiceprezes Zarządu gen. bryg. Zenon Poznański: 603 640 944

Wiceprezes Zarządu płk Jan Duluk: 603 882 784

Wiceprezes Zarządu płk Kazimierz Niewęgłowski: 691 526 837

 

NIP: 536-19-03-051

REGON; 142947867

 

Nr rachunku bankowego: 49 1020 1026 0000 1702 0190 4689

Odziały terenowe SORK

 

Oddział Terenowy m. st. Warszawa

Oddział obejmuje m. st. Warszawa z wyłączeniem dzielnicy Wesoła (oddział w trakcie budowy struktury organizacyjnej) Pełnomocnik ds. tworzenia struktury organizacyjnej kol. płk Jan Przeździecki, kontakt: tel. 780 569 390

 

Oddział Terenowy Warszawa - Wesoła www.wesolasork.republika.pl

Oddział obejmuje dzielnicę Warszawa Wesoła oraz miejscowości: Sulejówek, Zielonka, Wołomin. W dniu 11.05.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym wybrano władze Oddziału. Prezesem Zarządu Oddziału został wybrany kol. płk Krzysztof Zieliński. W skład Zarządu weszli kol. płk Stefan Słowikowski i ppłk Józef Pukaluk.

Oddział Terenowy Giżycko www.11pcz.pl

Napisz wiadomość

 
 
 
 

Stronę wykonana przez Fundację BIZOON

w ramach bezpłatnego wsparcia dla Stowarzyszenia SORK.

Cel naszego stowarzyszenia

 

Integracji żołnierzy i pracowników cywilnych

1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, zwanych dalej „Kościuszkowcami”, w interesie niezawisłości i niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej oraz utrzymania więzi koleżeńskich i wzajemnego szacunku!

Skontaktuj się z nami

 

Prezes Zarządu

gen. dyw. Piotr Czerwiński: 664 774 086

Wiceprezes Zarządu

gen. bryg. Zenon Poznański: 603 640 944

Wiceprezes Zarządu

płk Jan Duluk: 603 882 784

Wiceprezes Zarządu

płk Kazimierz Niewęgłowski: 691 526 837

 

biuro@sork.pl

Stowarzyszenie Ogólnopolska

Rodzina Kościuszkowców

 

Aleja Sybiraków 23, 05-119 Legionowo

 

NIP: 536-19-03-051

REGON; 142947867

 

Nr rachunku bankowego:

49 1020 1026 0000 1702 0190 4689

© Wszelkie prawa zastrzerzone.