Główna

Cel który nam przyświeca:

- Integracja żołnierzy poprzez utrzymanie więzi                              koleżeńskich i wzajemnego szacunku

Lech.Wójciak.klepsydra

RELACJA Z OBCHODÓW 103 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ                                                                                                              Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI NASZEGO STOWARZYSZENIA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

                                                         W DNIU   11.11.2021 W LEGIONOWIE

W DNIU 19 sierpnia 2021 roku DELEGACJA ŻOŁNIERZY KOŚCIUSZKOWCÓW ODWIEDZIŁA BYŁEGO DOWÓDCĘ 1 WDZ Gen.Bryg.

JERZEGO JAROSZA I ZŁOŻYŁA NAJLEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI JUBILEUSZU 90 LAT  ŻYCIA

.78 ROCZNICA POWSTANIA 1DP im.T.KOŚCIUSZKI

 - na  zdjęciu delegacja przedstawicieli SORK , SP nr8 i koła nr 68 ZŻWP przed tablicą pamiątkową w Parku Kościuszkowców

                   w LEGIONOWIE 14 maja 2021 rokurocznica powstania 1DP
rocznica 78

 UWAGA:

Na stronie aktualności publikujemy opracowanie o rocznicy zakończeniaa II wojny światowej, które napisał kol.Tadeusz Foremski

Wigilia członków i sympatyków Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców.

Legionowo 6 grudnia 2019 r.

W dniu 27 listopada 2019r. SORK otrzymało z rąk Prezydenta miasta Legionowa dyplom i medal pamiątkowy 100-lecia Legionowa w podziękowaniu za zasługi na polu działalności społecznej  na rzecz mieszkańców Legionowa . 

Podróż historyczno-patriotyczna delegacji SORK na Białoruś pod Lenino                                           w dn.12.10.2019r.

Udział delegacji SORK w 1 Brygadzie Pancernej Wesoła z okazji 25 rocznicy jej powstania

                                                                                                                                                           PIKNIK MILITARNY  W   PUŁTUSKU  Z   UDZIAŁEM     STOWARZYSZENIA   OGÓLNOPOLSKA RODZINA KOŚCIUSZKOWCÓW


Poniżej relacja i prezentacja naszych kolegów:-Andrzeja Pendzla i Janka Duluka

   W dniu 1września 2019 roku podczas ostatniej uroczystej mszy świętej w kościele Garnizonowym w Legionowie został pożegnany ks.pułkownik Zenon Pawelak, który został wyznaczony do posługi duszpasterskiej w innym garnizonie.Ksiądz kapelan był członkiem naszego stowarzyszenia i na odejście został pożegnany przez Zarząd stowarzyszenia oraz licznie zgromadzonych wiernych, którzy dziękowali Proboszczowi za jego dobrą służbę w naszym garnizonie.Poniżej kilka migawek z pożegnania.

Zdjęcia z udziału członków Stowarzyszenia w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Wojska Polskiego na terenie      miastaLegionowo.

rocznica powstania 1DP

.78 ROCZNICA POWSTANIA 1DP im.T.KOŚCIUSZKI

 - na  zdjęciu delegacja przedstawicieli SORK , SP nr8 i koła nr 68 ZŻWP przed tablicą pamiątkową w Parku Kościuszkowców

                   w LEGIONOWIE 14 maja 2021 rokuScan z 1bpc

 UWAGA:

Na stronie aktualności publikujemy opracowanie o rocznicy zakończeniaa II wojny światowej, które napisał kol.Tadeusz Foremski

Wigilia członków i sympatyków Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców.

Legionowo 6 grudnia 2019 r.

W dniu 27 listopada 2019r. SORK otrzymało z rąk Prezydenta miasta Legionowa dyplom i medal pamiątkowy 100-lecia Legionowa w podziękowaniu za zasługi na polu działalności społecznej  na rzecz mieszkańców Legionowa . 

Podróż historyczno-patriotyczna delegacji SORK na Białoruś pod Lenino                                           w dn.12.10.2019r.

Udział delegacji SORK w 1 Brygadzie Pancernej Wesoła z okazji 25 rocznicy jej powstania

                                                                                                                                                           PIKNIK MILITARNY  W   PUŁTUSKU  Z   UDZIAŁEM     STOWARZYSZENIA   OGÓLNOPOLSKA RODZINA KOŚCIUSZKOWCÓW


Poniżej relacja i prezentacja naszych kolegów:-Andrzeja Pendzla i Janka Duluka

   W dniu 1września 2019 roku podczas ostatniej uroczystej mszy świętej w kościele Garnizonowym w Legionowie został pożegnany ks.pułkownik Zenon Pawelak, który został wyznaczony do posługi duszpasterskiej w innym garnizonie.Ksiądz kapelan był członkiem naszego stowarzyszenia i na odejście został pożegnany przez Zarząd stowarzyszenia oraz licznie zgromadzonych wiernych, którzy dziękowali Proboszczowi za jego dobrą służbę w naszym garnizonie.Poniżej kilka migawek z pożegnania.

Zdjęcia z udziału członków Stowarzyszenia w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Wojska Polskiego na terenie      miastaLegionowo.

WHAT WE OFFER

GROUP CLASSES


You can use this text block to enter your description of the skills you possess within this particular service and the value it can provide to your potential customer.

PRZEDSTAWIAMY KILKA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA OPŁATKOWEGO CZŁONKÓW NASZEGO STOWARZYSZENIA

                                                                     W DNIU 17.12.2018

                                                                                     ZAPROSZENIE!ZARZĄD STOWARZYSZENIA ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW NASZEJ ORGANIZACJI NA  SPOTKANIE  OPŁATKOWE DO  SALI BANKIETOWEJ W RESTAURACJI "ANDARA" W LEGIONOWIE UL.WĄSKA 34, DNIA 17GRUDNIA 2018 ROKU O GODZ.17.00

W PROGRAMIE BĘDZIE OPŁATEK , ŻYCZENIA I UROCZYSTA KOLACJA.

                                                                     PREZES SORK

                       

     

                                                                                                                 

 Poniżej dalszy ciąg relacji z podróży historycznej delegacji                    Kościuszkowców do Lenino

        KRÓTKA RELACJA Z PRZEBIEGU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ZA POPRZEDNI ROK

                                            KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DN.19.10.2018R


    NIEDZIELA Z WOJSKIEM W DNIU 16.09.2018 W LEGIONOWIE- KILKA FOTEK


OBCHODY DNIA WOJSKA POLSKIEGO W LEGIONOWIE ZORGANIZOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA

                                                                    W DNIU 15.08.2018R

        Szanowni  Państwo, Drodzy Kościuszkowcy,

 


Zakończyliśmy uroczyste obchody  z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę , 100-nej rocznicy stacjonowania  WP w Legionowie oraz  75 rocznicy utworzenia  1 DP im. Tadeusza Kościuszki .

W przeciągu trzech dni takiego krótkiego  maratonu patriotyzmu oddaliśmy hołd żołnierzom 1 DP im. Tadeusza Kościuszki przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie , przy pomniku Kościuszkowców na warszawskiej Pradze oraz na  Cmentarzu na Powązkach uduchowieni mszą za Kościuszkowców odprawioną w Katedrze Polowej Wojska Polskiego  dzięki błogosławieństwu bp. Polowego WP Józefa Guzdka.

W drugim dniu naszych uroczystości dokonaliśmy odsłonięcia w Legionowie Alei Pamięci Żołnierskiej poświęconej wszystkim jednostkom wojskowym, które stacjonowały  w Legionowie w latach 1918-1939  i 1945-2011 ze szczególnym zwróceniem uwagi na Dowództwo 1DP i 1 WDZ im. Tadeusza Kościuszki które to najdłużej przeszło 67 lat stacjonowały w Legionowie i na trwałe wpisały się w kartę historii  miasta .

Odsłaniając tą Aleję Pamięci Żołnierskiej chcielibyśmy aby pamięć o tych jednostkach i żołnierzach tych jednostek na trwałe pozostała w sercach i pamięci społeczeństwa oraz ażeby była lekcją historii i patriotyzmu dla młodego pokolenia.

W tym samym dniu otworzyliśmy w muzeum na Piaskach w Legionowie wystawę poświęconą żołnierzom 1 DP im. Tadeusza Kościuszki oraz   przeprowadziliśmy konferencję o charakterze naukowo-historyczno-patriotycznym  pt.” Sielce- Legionowo „ co wiemy o żołnierzach 1 DP im.Tadeusza Kościuszki.

W trzecim dniu naszych uroczystości zorganizowaliśmy turniej piłki nożnej służb mundurowych o puchar Prezesa SORK.

  Tak napięty program wymagał perfekcyjnego zaplanowania i przeprowadzenia wszystkich przedsięwzięć za co był odpowiedzialny specjalny zespół członków SORK pod  kierownictwem wiceprezesa Stowarzyszenia gen.bryg.rez. Zenona Poznańskiego, zespół z zadań wywiązał się znakomicie za co serdecznie dziękuję .

Nie można by zorganizować tak wielkiego przedsięwzięcia bez pomocy naszych sponsorów  dla których  przygotowujemy specjalne wyróżnienia a na razie po żołniersku dziękujemy.

Ogromną  pomoc okazały nam  władze samorządowe Legionowa na czele z Prezydentem Panem Romanem Smogorzewskim który dla  nas zawsze będzie wielkim przyjacielem i honorowym członkiem naszego Stowarzyszenia.

Nie sposób wymienić wszystkich  osób które nam pomogły ale w imieniu SORK  proszę przyjąć żołnierskie podziękowania, podziękowania  należą się również  wszystkim  uczestnikom naszych uroczystości a w szczególności uczniom szkoły nr 8 z Legionowa  wraz z dyrekcją szkoły, chorągwi praskiej harcerzy im.1DP im.Tadeusza Kościuszki, wszystkim kombatantom i weteranom oraz członkom związków i stowarzyszeń wojskowych  oraz innym uczestnikom naszych uroczystości jak ZOSP RP na czele z byłym premierem Waldemarem Pawlakiem.

Dziękując wszystkim za zaszcycenia nas swoją  obecnością na uroczystościach zapraszamy do współpracy dla dobra naszych SZ , naszej ojczyzny oraz  historii.Prezes SORK gen.dyw.rez. Piotr Czerwiński          Obchody stulecia odzyskania niepodległości i      75 rocznicy powstania                                  1. Dywizji

                                                       Piechoty im. Tadeusza KościuszkiStowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców we współpracy ze związkami i stowarzyszeniami kombatanckimi i wojskowymi oraz wydatniej pomocy władz samorząd

owych Legionowa zorganizowało w dniach 18-20 maja 2018 roku obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i wpisujące się w nie 100-lecie stacjonowania w Legionowie jednostek wojska polskiego oraz 75 rocznica powstania 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Obchody rozpoczęły się 18 maja o godz. 10.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie zgromadziła się liczna rodzina Kościuszkowska, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich i wojskowych, młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie noszącej imię 1. Dywizji Piechoty, harcerze z Hufca Warszawa Praga im. 1.Dywizji , mieszkańcy. Stanęły również poczty sztandarowe na czele ze sztandarem 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Zgromadzonych powitał prezes Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców gen. dyw. Piotr Czerwiński: Przybyliśmy przed Grób Nieznanego Żołnierza by oddać cześć poległym na szlaku bojowym od Lenino do Berlina żołnierzom 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki . Niech te słowa będą ponadczasowym przesłaniem,   by nie zapominać o bohaterskich czynach żołnierzy walczących o wyzwolenie ojczyzny z Niemcami na najkrótszym szlaku bojowym i na polskiej ziemi. Następnie głos zabrał prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk dr hab. Ryszard Sobierajski:  Stoimy tu przed Grobem Nieznanego Żołnierza by uczcić poległych w walce, która dała Polsce Zjednoczenie i Niepodległość. To tu leży żołnierz polski poległy za ojczyznę. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz ?. Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy bez Polski niepodległej na jej mapie. Zebraliśmy się również by oddać hołd poległym żołnierzom 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, którzy wypełnili chlubnie swój żołnierski obowiązek, mierząc  swój szlak bojowy - drogę do kraju i wolności krzyżami poległych.          Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki i wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej.                                                                                            O godz. 11.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona  msza święta w intencji żołnierzy Kościuszkowców. Mszę uświetniła obecność  wielu pocztów sztandarowych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, harcerzy i młodzieży szkolnej. Obecny był poczet sztandarowy 1.Dywizji Piechoty i poczet 1.Brygady Pancernej. Przybyli byli dowódcy 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, kombatanci 1. DP, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, młodzież i harcerze. W wygłoszonej homilii ks. płk Zenon Pawelak stwierdził m.in.: … Dla nich żołnierzy tułaczy rodziła się na nowo ojczyzna. Nikt się nie zastanawiał jaka to będzie Polska. Z nadzieją w sercu  śpiewali ,, wczoraj łach, mundur dziś ‘’. Chcieli walczyć z wrogiem i wyzwolić Ojczyznę. Niech pamięć o pokoleniach Kościuszkowców przypomina, jak wiernie służyli Ojczyźnie.

Następnie głos zabrał płk Eugeniusz Skrzypek – uczestnik bitwy pod Lenino, walk o wyzwolenie Warszawy, walk o przełamanie Wału Pomorskiego, forsowania Odry i szturmu na Berlin. Stwierdził, że Kościuszkowcy byli tymi, którzy o Polskę walczyli na polskiej ziemi. W tym czasie żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie byli od Polski daleko. Polskę spod okupacji niemieckiej wyzwolili polscy żołnierze ze Wschodu wraz z żołnierzami Armii Czerwonej, przyłączyli Ziemie Zachodnie do Macierzy, brali udział w zwycięskim szturmie na Berlin. Upowszechnia się tezę, że ze Wschodu przyszło nowe zniewolenie, nowa okupacja. Uczciwość nakazuje mieć sprawiedliwą ocenę przeszłości. Wyobraźmy sobie, że po wyprowadzeniu armii Andersa na Wschodzie nie ma polskich zbrojnych jednostek, że w lipcu 1944r. Bug przekracza tylko Armia Radziecka i tylko ona wypiera okupanta niemieckiego z Polski, a Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie tam utknęły i tam pozostały. Jaki wówczas na tych ziemiach powstanie ustrój, jaka władza, jaki porządek polityczny, czy wreszcie jaka Polska, i czy Polska ?. Obecność Wojska Polskiego na froncie wschodnim, któremu tam na Wschodzie początek dała 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki przyczyniło się do tego, że utworzone zostało państwo o niepełnej wprawdzie suwerenności, ale państwo polskie. Armia stała się stabilizatorem nowego systemu ustrojowego i czynnikiem państwowotwórczym. Bez niej tworzenie zrębów państwowości byłoby niemożliwe, stanowiła ona bowiem jedyną dobrze zorganizowaną siłę na wyzwalanych ziemiach polskich. Można żałować, że wyzwolenie Polski przyszło ze Wschodu, a nie z Zachodu, bo losy naszego kraju potoczyłyby się inaczej. Żałować można, ale na historię obrażać się nie wolno.                                              Po mszy w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego WP odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego chór Oddziału Związku Żołnierzy WP z Bochni wykonał pieśni żołnierskie i patriotyczne.                                                                                                                                                       O godz. 14.00 przy Pomniku Kościuszkowca na warszawskiej Pradze odbyła się dalsza część obchodów 75-lecia powstania 1. DP im. T. Kościuszki. Przed pomnikiem stanęły poczty sztandarowe, weterani 1. Dywizji, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, delegacja samorządu legionowskiego, członkowie rodziny Kościuszkowskiej, młodzież, harcerze. Głos zabrał mjr Tryuk. Wcześniej żołnierz AK. Z 1.Dywizją Piechoty przeszedł szlak bojowy od Warszawy do Berlina. Obecnie Prezes Klubu Kombatanta 1.Dywizji przy Zarządzie Głównym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Podzielił się wspomnieniami z walk o Warszawę i walk z ważniejszych epizodów ze szlaku bojowego dywizji.                                                                                                                                                                                  Z kolei gen. bryg. Zenon Poznański, były dowódca 1.Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki i obecny wiceprezes SORK zwracając się do Zgromadzonych pod Pomnikiem Kościuszkowca powiedział m.in.: Zebraliśmy się tu by złożyć hołd poległym żołnierzom 1.Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w 75 rocznicę jej powstania. Żołnierzom tułaczom, byłym łagiernikom i zesłańcom, którzy wywiezieni zostali po 17 września 1939 roku z anektowanych przez Związek Radziecki terenów Polski. Z pewnością 1.Dywizja była wojskiem polskim, a nie polskojęzycznym. Jej żołnierze rekrutowali się z tej samej zbiorowości z której organizowana była armia gen. Andersa. W większości byli również krytyczni wobec ideologii bolszewickiej, jak żołnierze, którzy ewakuowali się do Iranu.

Wiedzieli, że jest to dla nich jedyna droga do Polski i walki z niemieckim okupantem, że jest to jedyna realna szansa wydostania się z systemu radzieckiego. Chęć walki przeciwko Niemcom, nadzieja na lepsze jutro i powrót do ojczyzny, pchały polskich tułaczy do kraju. O ile końcowa droga armii gen. Andersa  pomimo bohaterstwa jej żołnierzy i za cenę wielkich strat na Monte Cassino i pod Arnhem wiodła jednak na emigrację, to szlak bojowy Kościuszkowców prowadził przez Warszawę i Berlin - na ojczystą ziemię, jednak w takim jej kształcie jaki ustaliła Wielka Trójka na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, na co żołnierze nie mięli żadnego wpływu. Kościuszkowcy wierzyli, że jak przeżyją wojnę i wrócą do kraju to ojczyzna im to wynagrodzi. Czy tak się stało, czy tak jest dziś ?. Dlatego powstaje pytanie, kto wywalczył Polsce wolność spod hitlerowskiej okupacji. Dlaczego zapomina się o żołnierzach 1. i 2. Armii Wojska Polskiego. Dlaczego krytykuje się cały dorobek wielu pokoleń w tym polskich żołnierzy. Nie da się w żaden rozumny sposób wykreślić z najnowszej historii narodu i państwa czynu zbrojnego polskich sił zbrojnych na froncie wschodnim. Nie można selektywnie i wybiórczo oceniać przeszłości, lekkomyślnie wykreślać chlubne karty ze szlaku bojowego żołnierza tylko dlatego, że szedł on - według niektórych - z niewłaściwego kierunku                          ( chociaż była to najkrótsza droga do Polski ) i z nieodpowiednim sojusznikiem ( chociaż aliantem ). Szlak bojowy 1.Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki jest niezbywalną częścią historii oręża polskiego.                                                                                                                                                Następnie delegacje zgromadzonych  pod Pomnikiem Kościuszkowca złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.                                                                                                                                                                   Uroczystość zakończyła się wykonaniem pieśni i piosenek patriotycznych i wojskowych przez chór Związku Żołnierzy WP z Bochni.

  O godz. 15.00 delegacje uczestników uroczystości u udały się na warszawskie Powązki, gdzie złożono wiązanki kwiatów w kwaterze żołnierzy 1.Dywizji i jej pierwszego dowódcy                                   gen. Berlinga.

     W drugim dniu uroczystości, 19 maja o godz. 10.00 w Parku Kościuszkowców na osiedlu Piaski w Legionowie dokonano odsłonięcia Alei Pamięci Jednostek Wojska Polskiego, które stacjonowały w mieście od 1918 roku oraz kamienia pamiątkowego poświęconego Kościuszkowcom. Uroczystość rozpoczęła się wciągnięciem na maszt polskiej flagi i odegraniem hymnu narodowego. Następnie prezes Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców gen. dyw. Piotr Czerwiński powitał zaproszonych gości: posła na Sejm RP Jana Grabca, Prezydenta Legionowa, Starostę Powiatu Legionowskiego, członków związków i stowarzyszeń kombatanckich i wojskowych, młodzież Szkoły Podstawowej nr 8 której patronem jest  1.Dywizja Piechoty im Tadeusza Kościuszki, harcerzy z Hufca Warszawa Praga                      im. 1.Dywizji, mieszkańców Legionowa. Z kolei głos zabrał prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, który nawiązał do 100-lecia stacjonowania w Legionowie jednostek wojska polskiego. Stwierdził, że to wojsko było głównym czynnikiem miastotwórczym i to od jednostek legionowych miasto wzięło swoją nazwę. Szczególnie w pamięci mieszkańców zapisała się 1.Dywizja im. T. Kościuszki. Od chwili dyslokacji w mieście jej dowództwa i jednostek w 1955r., aż do chwili rozformowania w 2011r., Kościuszkowcy- żołnierze i pracownicy cywilni wnieśli znaczący wkład w rozwój miasta, biorąc aktywny udział we wszystkich przejawach jego życia i rozwoju. Dlatego też, odsłaniając tę Aleję Pamięci Żołnierskiej chcemy, aby pamięć o tych jednostkach i ich żołnierzach na trwale pozostała w sercach i pamięci społeczeństwa oraz była lekcją historii i patriotyzmu dla młodego pokolenia.                                 

                                                                                                                                          Następnie przedstawiciele władz miasta i powiatu, SORK, harcerzy i młodzieży dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. Po otwarciu Alei Pamięci Żołnierskiej dokonano odsłonięcia kamienia pamiątkowego poświęconego Kościuszkowcom oraz złożono wiązanki kwiatów.

     O godz. 12.00 w sali widowiskowej Ratusza Miejskiego została zorganizowana konferencja naukowa nt. ,, Sielce- Legionowo, co wiemy o żołnierzach 1.Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki ‘’.  W trakcie konferencji referaty wygłosili:                                                                                                                      Prof. dr hab. Adam Koseski  ,, Historyczne i współczesne znaczenie polskiego wysiłku zbrojnego na froncie wschodnim ( 1943-1945 ), ‘’                                                                                                                            Gen. bryg. dr inż. Bogusław Bębenek ,, Pamięć o żołnierzach 1.Dywizji Kościuszkowców uczestnikach rozminowania kraju ‘’,                                                                                                                          Ppłk mgr Erazm Domański ,, Dzieje 1.Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki  w okresie powojennym ( 1945-2011 ) ,‘’                                                                                                                     Ks. płk Zenon Pawelak ,, Duszpasterstwo wojskowe garnizonu Legionowo i 1.Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki ,‘’                                                                                                 Dr Tadeusz Foremski ,, 1.Warszawska Dywizja Piechoty patronem Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie ‘’.                                                                                                                                                  Do protokołu referaty złożyli:                                                                                                                                                                Gen. dyw. Marek Samarcew ,, 1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana w okresie transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ‘’,                                                              Gen. dyw. Piotr Czerwiński ,, Udział żołnierzy 1.Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w misjach zagranicznych ‘’,                                                                                                                                                                      Ppłk mgr Andrzej Karski ,, Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców – kultywowanie tradycji ‘’.                                                                                                                         Po Konferencji w Parku Miejskim o godz. 15.00 w scenerii grup rekonstrukcyjnych , odbyło się spotkanie członków SORK ze społeczeństwem Legionowa na tradycyjnej żołnierskiej grochówce. Podczas spotkania  koncertowała Orkiestra Młodzieżowa AKORD na instrumentach dętych w strojach Księstwa Warszawskiego.

Tego samego dnia o godz. 17.30 w filii Muzeum Historycznego na osiedlu Piaski otwarto wystawę ,, Kościuszkowcy 1943-1945 ‘’. Wystawa opowiada o losach zwykłych żołnierzy. Wśród sześciu przedstawionych sylwetek są osoby związane z Legionowem. Na ekspozycji zaprezentowany jest także szlak bojowy dywizji, broń, mundury i pamiątki po żołnierzach.  Na uroczystość przybyli m.in. prezydent miasta Roman Smogorzewski, byli dowódcy 1.Dywizji- generałowie Piotr Czerwiński i Zenon Poznański , prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa Erazm Domański. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1.Dywizji Piechoty zaprezentowali koncert pieśni i piosenek patriotycznych. Prelekcję pt. ,, 1.Dywizja  w życiu Legionowa ‘’przedstawił prezes TPL Erazm Domański w czasie której zebrani mięli okazję poznać istotne dla rozwoju Legionowa związki Kościuszkowców z miastem. Na zewnątrz  zorganizowano pokazy grup rekonstrukcyjnych i uzbrojenia, wśród których znajdował się czołg z 1 Brygady Pancernej z Wesołej, oblegany przez najmłodszych legionowian.

     W trzecim dniu uroczystości 20 maja w godz. 8.00-16.00 rozegrano turniej piłki nożnej służb mundurowych o puchar Prezesa Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców. Turniej zorganizował płk Józef Dziedzic. Do boju stanęło siedem drużyn, reprezentując różne formacje służb mundurowych. Po zaciętej, ale sportowej walce zwyciężyła drużyna reprezentująca 2 Pułk Saperów z Kazunia. Puchar zwycięskiej drużynie wręczył  prezes SORK                             gen. dyw. Piotr Czerwiński.

     Po zakończonych uroczystościach Prezes SORK powiedział :  W przeciągu trzech dni tak krótkiego maratonu patriotyzmu, oddaliśmy hołd bohaterom walk o niepodległość naszej ojczyzny oraz bohaterskim żołnierzom 1.Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Przypomnienie czynów bojowych formacji walczących na froncie wschodnim, umożliwi kolejnym pokoleniom rzetelną i sprawiedliwą, wolną od koniunkturalnych naleciałości ocenę patriotycznej postawy tych, którym dane było zrzucić obozowy łach, przywdziać polski mundur i z bronią w ręku wrócić do kraju.


Tadeusz Foremski

         

                                                                                                                       

     

                                                                       

 

   


 

               


   


18.05.2018r o godz.10.00 Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza

                                               w WARSZAWIE


    18.05.2018r godz.11.30 Msza Święta w intencji żołnierzy Kościuszkowców

       

                        Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie

                  18.052018R GODZ 14.00 UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM KOŚCIUSZKOWCA

  18.05.2018R GODZ. 15.30 ZŁOŻENIE KWIATÓW W KWATERZE POLEGŁYCH KOŚCIUSZKOWCÓW NA POWĄZKACH

19.05.2018 godz.10.00 PARK KOŚCIUSZKOWCA NA OSIEDLU PIASKI W LEGIONOWIE- ODSŁONIĘCIE  ALEI PAMIĘCI ŻOŁNIERSKIEJ  I TABLICY PAMIĘCI POŚWIĘCONEJ KOŚCIUSZKOWCM

19.05.2018r godz.12.00Konferencja naukowa pt.-"Sielce- Legionowo, co wiemy o żołnierzach

                                       1Dywizji Piechoty im. T.Kościuszki

19.05.2018 godz.15 Spotkanie Stowarzyszenia ze społeczeństwem Legionowa na wojskowej grochówce w scenerii grup rekonstrukcyjnych i orkiestry młodzieżowej z Sulejówka

20.05.2018r godz.8-16 Turniej piłki nożnej służb mundurowych o puchar                                           Prezesa Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców

Wspólne zdjęcie po wyjściu z Katedry Polowej WP pod Pomnikiem Polski Walczącej

Zdięcia z podsumowania uroczystości obchodów stulecia odzyskania niepodległości i      75 rocznicy powstania 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki